Leren Leren

Als 'Leren Leren' specialist begeleid ik leerlingen bij het leren leren. Wanneer de leerling begrijpt hoe hij kan leren, zullen de leerresultaten ook verbeteren.

Veel kinderen zijn visueel ingesteld, waardoor het leren voor uitdagingen op school kan zorgen. De lesstof wordt voor een groot deel op een talige manier aangeboden. Hierdoor kunnen kinderen op achterstand komen op zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs.

Door bijvoorbeeld een achterstand op taalgebied, gaat ook het begrijpend lezen achteruit. Het leggen van verbanden wordt lastiger. Met o.a. de tekstbegripstrategie leer ik kinderen om een structuurmap te maken om zo de inhoud beter te begrijpen en lukt het beter om verbanden te leggen.

Leerlingen met AD(H)D, dyslexie of die hoogbegaafd zijn, hebben vrijwel altijd een voorkeur voor een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Dit betekent dat ze visueel ingesteld zijn of leren vanuit hun gevoel (zie de Kernvisiemethode). Deze leerlingen hebben veel baat bij het leren omzetten van de leerstof naar een manier die bij hun leerstijl aansluit.

 

De begeleiding op het gebied van Leren leren heeft veel raakvlakken met de Kernvisie methode en de begeleiding als Jeugdbreincoach. Graag bespreek ik met de ouders en de leerling waar ik hulp in kan bieden.

 

 • Ik bied hulp bij o.a.:
 • uitleg werking brein: ontdekken wat jouw leerstijl is
 • samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft in kaart brengen
 • leren concentreren
 • huiswerk plannen
 • doen van ontspanningsoefeningen
 • teksten leren lezen
 • aanleren tekstbegrip strategieën 
 • omgaan met (faal)angst
 • dyslexie, of toch niet
 • uitleg geven van effectieve (visuele) leerstrategieën 
 • versterken organisatievaardigheden
 • versterken van het leergeheugen
 • leren van toetsen en woordjes leren
 • uitleg geven over de leerkuil