Hoe verloopt het traject?

Na het eerste contact met ouders wordt er een intakegesprek gevoerd. Hieruit vloeit een hulpvraag voort. Daarna volgen de sessies met uw zoon of dochter. Een sessie duurt een uur. De eerste sessie is een kennismaking met uw kind. We gaan samen kijken wat zijn of haar hulpvraag is. Die kan afwijken van de hulpvraag van de ouders. De behoefte van het kind staat centraal. Elke afspraak sluit ik weer aan bij wat er op dat moment speelt bij uw kind. Per sessie kijk ik wat er nodig is en welke methodieken ik inzet. Alles wat er wordt besproken met het kind tijdens de sessies blijft binnen de muren van de praktijk.

Na ongeveer 5 tot 7 sessies volgt er een eindgesprek met de ouders. We blikken terug op het proces en de vooruitgang. Op inhoudelijke zaken wordt in gegaan als het kind hier toestemming voor heeft gegeven.

Uw kind zien, erkennen en herkennen staat bij mij centraal.