Kernvisiemethode

De meeste kinderen gedijen goed op de basisschool. De cognitieve ontwikkeling komt goed op gang en ze doorlopen vol zelfvertrouwen en plezier alle leerjaren tot en met groep 8. Toch is er ook een groep kinderen die vooral vanaf groep 3 niet kan aanhaken bij het formele leerproces. Het leren lezen lukt niet en de kinderen hebben ook moeite met het automatiseren van de sommen. Het kan zijn dat dit tegen de verwachtingen van de ouders en de leerkracht is. Als peuter en kleuter was het kind een nieuwsgierig en ondernemend kind en opeens lijkt de ontwikkeling te stagneren. Onzekerheid en faalangst komen om de hoek kijken. Er wordt meer met ze geoefend en ze krijgen door dat het leren niet lukt. Op een gegeven moment wordt er een vermoeden van dyslexie uitgesproken en misschien doorloopt u met uw kind ook een traject voor onderzoeken naar ADHD of Autisme Spectrum Stoornis.

Indien u uw kind herkent bij de hierboven omschrijving dan is er een grote kans dat uw kind een rechts georiënteerde leerstijl heeft die niet helemaal aansluit bij het aangeboden onderwijs dat voornamelijk rekening houdt met kinderen die een links georiënteerde leerstijl hebben.

Wim Bouman is de grondlegger van de Kernvisie methode. Door zijn methode in te zetten komen deze kinderen toch tot leren, krijgen weer zelfvertrouwen en omarmen hun talent.