Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn regelfuncties van de hersenen, die belangrijk zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. De functies worden aangestuurd vanuit de neo cortex (mensenbrein). Ze worden gevormd en ontwikkeld door fysieke veranderingen in de hersenen en door levenservaringen. Deze levenservaringen worden door kinderen opgedaan in relatie met de ander.

Er zijn elf verschillende vaardigheden, die tot de executieve functies gerekend worden. Ze zijn onder te verdelen zijn in twee groepen: vaardigheden die betrekking hebben op gedrag en vaardigheden die betrekking hebben op denkvaardigheden.

Gedrag                                                                                Denkvaardigheden

Respons inhibitie                                                              Werkgeheugen

Zelfregulatie (van emoties)                                             Volgehouden aandacht

Flexibiliteit                                                                         Planning/ prioritering

Doelgericht gedrag                                                          Metacognitie

Taakinitiatie                                                                      Organisatie

                                                                                            Time management

Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en ons gedrag. Ook filteren we afleidende factoren. Deze schakelen we uit.

We plannen de volgorde van de handelingen en we voeren de taken die we daarvoor nodig hebben stap voor stap uit.

Met behulp van de executieve functies controleren we het effect van ons handelen en kunnen we emoties, motivatie en alertheid reguleren. Eerdere ervaringen nemen we mee om van te leren.

De executieve functies zijn een goede voorspeller voor het verloop van de basisschooltijd. Het is daarom belangrijk dat deze functies goed ontwikkeld zijn. De functies zijn goed te trainen en kunnen op elke leeftijd verbeterd worden.