Coachingstraject

De eerste stap voordat het traject gaat lopen is een telefonisch contact met de ouders. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens dit gesprek bespreken we wat de hulpvraag is en of de Kernvisiemethode past of dat er iets anders nodig is.

De eerste fysieke afspraak is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verder uitgediept en worden onder andere de ervaringen en resultaten van de basisschool besproken. 

De principes van de Kernvisiemethode worden besproken. Van belang is dat ouders gedurende het traject ook zelf 15 minuten per dag met hun kind oefenen. Dit is een voorwaarde om van start te gaan.

Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerling zal het traject 8 tot 10 sessies in beslag nemen.

De sessies worden één  keer in de drie weken gepland. Minimaal één van de ouders is bij de coaching aanwezig. Zij maken aantekeningen, zodat ze thuis op dezelfde manier verder gaan.

De onderdelen die onder andere aanbod komen zijn:

  • Spelling: tweetekenklanken, korte en lange klank regel, werkwoordspelling, voltooid deelwoord.
  • Lezen
  • Mindmap maken
  • Topografie
  • Rekenen: sommen 1-20, tafels, toepassing rekentechnieken, klokkijken
  • Concentratie, ontspanningstechnieken, zelfvertrouwen