Coachingstraject

Het eerste contact zal telefonisch plaatsvinden. De ouders geven aan wat de hulpvraag is. Samen bepalen we wat er nodig is. Het kan namelijk zijn dat de Kernvisie methode beter aansluit, maar een combinatie van allebei is ook mogelijk. Het eerste telefonische contact wordt niet in rekening gebracht.

Daarna vindt er een intakegesprek plaats. Samen met de ouders en het kind gaan we aan de hand van een intakeformulier en een oudervragenlijst bepalen aan welke executieve functies er gewerkt gaat worden. Uit dit gesprek kan naar voren komen dat er meer nodig is dan alleen het werken aan de executieve functies. Dit kan ik meenemen in de coaching.

Met het kind wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Er worden PRISMA doelen gesteld met daarbij de acties.

  • Positief: is het doel positief beschreven?
  • Realistisch en relevant: Kan ik het doel waarmaken en is het van nut wat ik wil bereiken?
  • Invloed: Kan ik hier wel invloed op uitoefenen?
  • Specifiek: Is het doel duidelijk voor mij en wat ik hiervoor nodig heb om het doel te bereiken?
  • Meetbaar: Kan ik meten of ik mijn doel bereikt heb?
  • Actiegericht: Kan ik elke dag stapjes ondernemen die mij dichter bij het doel brengen?

Het coachingstraject zal ongeveer 5 tot 7 afspraken in beslag nemen. Dit is inclusief intake- en eindgesprek.