Onze hersenen

Onze hersenen bestaan uit verschillende delen: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en het verlengde ruggenmerg. Met de Kernvisie methode richten we ons op de grote hersenen. Die bestaan uit een linker- en een rechterhersenhelft. In eerste instantie worden we geboren met uitsluitend activiteit in het rechter deel van ons brein. Van hieruit wordt alles geregeld wat we nodig hebben om te overleven en praktisch bezig te zijn. Tot ongeveer onze tiende jaar vindt er een proces plaats waarbij langzaam ook de linkerhersenhelft betrokken wordt. Bij een goede samenwerking komt het leren goed op gang. Dit proces wordt de lateralisatie genoemd.

Beide hersenhelften beschikken over alle vaardigheden, maar toch heeft iedere hersenhelft eigen talenten. De linkerhelft is sterker in logische en duidelijke gestructureerde taal en het rechter deel staat meer open voor het aansturen van het ruimtelijk inzicht.

Naast de talenten van iedere hersenhelft zijn er per deel twee leerstijlen te onderscheiden.

Bij de linkerhersenhelft gaat het om de auditieve en de digitale leerstijl. Bij het rechterdeel zijn de kinesthetische en de visuele leerstijl te onderscheiden.

 

 

Linkerhersenhelft

 • Tekens
 • Woorden
 • Logica
 • Details
 • Nummers
 • Volgorde
 • Analyse

 

 

Denkstijlen:

Mensen met een auditief denksysteem:

 • kunnen goed gedachten onder woorden brengen
 • hebben een rijke woordenschat
 • zijn rustig
 • houden van lezen, schrijven en luisteren

 

 

 

Mensen met een digitaal denksysteem:

kunnen goed beredeneren

 • zijn analytisch
 • zijn meer op zichzelf gericht
 • halen goede cijfers
 • vinden het belangrijk dat iets klopt

 

 

 

 

Eigenlijk hebben de linker- en de rechterhersenhelft elkaar hard nodig.

Links kijkt naar de details (onderdelen) en rechts ziet meer het geheel (overzicht).

 

De linkerhersenhelft ziet alle bomen, maar niet het bos.

De rechterhersenhelft ziet het bos, maar niet de bomen.

 

Een goede samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft is dus noodzakelijk voor de ontwikkeling.

Rechterhersenhelft

 • Ruimtelijk
 • Ritme
 • Emotie
 • Gevoel
 • Overzicht
 • Verbeelding
 • Dimensie
 • Kleur
 • Muziek

Denkstijlen:

Mensen met een visueel denksysteem:

 • praten veel en snel
 • maken veel gebruik van armbewegingen en mimiek
 • hebben een sterke neiging tot associëren
 • hebben een goed ruimtelijk inzicht
 • zijn chaotisch
 • hebben een levendige fantasie
 • maken niet af waar ze mee bezig zijn

 

Mensen met een kinesthetisch denksysteem:

 • zijn gevoelig voor o.a. geluiden
 • zijn gevoelig voor manier waarop mensen uit hun ogen kijken
 • zijn trage praters doordat er tijdens het praten veel nagedacht wordt
 • zitten vaak in interne gedachten
 • kunnen een gevoel niet in detail verklaren
 • zijn dromerig/ snel afgeleid
 • hebben meer tijd nodig om iets tot zich door te laten dringen en een reactie te geven
 • kijken de kat uit de boom