Evo-model

Tijdens de coaching maak ik gebruik van de executieve functies van het EVO-model (executieve vaardigheden in het onderwijs). 

Wegwijs counseling & coaching heeft het EVO-model ontwikkeld. Hierin zijn alle executieve functies samengebracht in een overzichtelijk model. Door middel van de oudervragenlijst van de Jeugdbreincoach worden de executieve functies in kaart gebracht. Bij een verhoogde of sterkverhoogde score op één van de onderdelen kan het betekenen dat op dat betreffende onderdeel moeilijkheden worden ervaren of dat er belemmeringen zijn bij het leren of de omgang met anderen.

De zes pilaren van het EVO-model zijn:

1) Planning en organisatie: Hierbij gaat het o.a. over het plannen, ordenen van materialen, het kunnen nakomen van afspraken, maken van een tijdsplanning, starten van een taak, timemanagement en prioriteiten stellen.

2) Concentratie en werkgeheugen: Hierbij gaat het om het kunnen concentreren en het focussen op 1 taak en het vasthouden van de aandacht bij 1 taak, het uitvoeren van taken die uit meerdere stappen bestaan, gebruik maken van het langetermijngeheugen.

3) Emotieregulatie en impulsbeheersing: Hierbij gaat het om het onderdrukken van ongewenst gedrag, het kunnen nadenken voordat je iets doet en het reguleren van emoties.

4) Doorzetten en motivatie: Hierbij gaat het om het doorzettingsvermogen van een leerling.

5) Zelfbeeld en metacognitie: Bij metacognitie gaat het om het kunnen kijken naar jezelf, naar je eigen handelen, naar de stappen die je gezet hebt en hoe je ook anders had kunnen handelen. Ook gaat het bij dit domein om het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld.

6) Gedragsverandering en flexibiliteit: hierbij gaat het o.a. om het kunnen omgaan met tegenslag, omgaan met veranderingen en hierop anticiperen zonder van slag te raken.