Zelfbewustzijn

Een mens beschikt over zelfbewustzijn, wanneer hij het gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld, zelfvertrouwen heeft, een goed zelfbeeld heeft, innerlijk harmonieus en stabiel is en zichzelf accepteert zoals hij is. Zelfbewustzijn komt tot uitdrukking in een zeker optreden. Het is een voorwaarde voor een evenwichtige persoonlijkheid en voor innerlijke rust.

De basis voor een gezond zelfbewustzijn wordt in de jeugd gelegd. Vandaar dat het van belang is om op tijd te signaleren dat het zelfbewustzijn niet in balans is. Kinderen die serieus genomen worden, die vaak complimenten ontvangen en die worden aangemoedigd om nieuwsgierig te denken en te handelen, ontwikkelingen zich over het algemeen tot zelfbewuste mensen. Pestgedrag kan ervoor zorgen dat het zelfbewustzijn een flinke deuk op loopt.

Weten welke leerstijl je hebt vergroot het zelfvertrouwen. Als het leren niet lukt, ligt het niet aan jezelf. Het onderwijs sluit niet aan bij hoe jij leert. Gelukkig zijn er handvatten om het leren vanuit de juiste denkstijl te organiseren. Als je weet hoe jij leert, hoef je je niet meer onzeker te voelen over je capaciteiten.