Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn is de bewuste waarneming en begrip van het eigen lichaam, die overeenkomen met de lichamelijke sensaties die men voelt.

Het gaat om het besef dat je een lichaam hebt, dat bestaat uit verschillende lichaamsdelen, organen e.d., die ook allemaal verschillende kenmerken hebben.

Ook gaat het bij lichaamsbewustzijn om je lichaamshouding, hoe je beweegt, je ruimtelijke bewustzijn (waar je je bevindt in de ruimte), je bewegingsmogelijkheden en het herkennen van de fysieke sensaties in je lichaam.

Met een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn is men in staat om te luisteren naar de signalen in het lijf. Door de taal van het lichaam te verstaan kun je je bewust worden hoe het met je gaat.