De gouden driehoek

Tijdens mijn coaching staat de gouden driehoek uit de Rots en watertraining centraal. Deze driehoek bestaat uit zelfbewustzijn, lichaamsbewustzijn en emotioneel bewustzijn.

Als de driehoek in balans is, sta je zo krachtig als een boom; een boom die gebruik maakt van zijn krachten, kwaliteiten en talenten, een boom die vol zelfvertrouwen staat te stralen.

Is de driehoek niet in balans, dan gaan we er samen voor zorgen dat de balans weer terug komt. Hierbij ga ik uit van het zelfoplossend vermogen van het kind. Ik help bij het ontdekken van talenten en kwaliteiten.

We leven in een maatschappij die veel vraagt van een kind. Tegenwoordig ontvangen kinderen heel veel prikkels door o.a. social media en is er een herhalende oproep om te presteren. De fysieke, emotionele, mentale gezondheid en welzijn zijn hierdoor in het geding. Als ‘de Gouden Driehoek’ niet in balans is heeft een kind eerder problemen met de emotieregulatie, overprikkeling, concentratieproblemen enzovoort.

Door tijdens de sessies te werken aan deze driehoek leert het kind goed te luisteren naar de signalen in het lijf, waardoor het kind eerder in staat is om deze alarmbellen te herkennen. Het kind kan op deze manier eerder oplossend handelen. Ook leert het kind beter om zijn grenzen aan te voelen en dus aan te geven.

Als een kind leert vertrouwen op de wijsheid van zijn lichaam en de (fysieke) signalen serieus neemt, is het makkelijker voor het kind om zijn eigen koers te varen. Dit bevordert een gevoel van autonomie en dit geeft weer meer zelfvertrouwen.

Een krachtig middel om de Gouden Driehoek in balans te krijgen is het bespreken van de drie diamanten: aarden (stevig staat), het centrum (buikademhaling) en de focus (concentratie). Deze drie diamanten zullen een belangrijke rol spelen tijdens te sessies.